Menu Zamknij

Nauki „z chmury” dla przemysłu samochodowego

Czy przemysł samochodowy ma coś wspólnego z przetwarzaniem informacji w chmurze? Okazuje się, że ma albo przynajmniej może mieć. Maxwell Wessel wypunktował podobieństwa pomiędzy branżą IT i branżą samochodową w kontekście „usieciowienia” obu. W IT dominuje trend do przenoszenia usług i funkcjonalności do chmury, co wiąże się z rezygnacją z zakupu środków trwałych (sprzęt, oprogramowanie) na rzecz zakupu usług. Z drugiej strony samochody zostają wyposażone w zdolności komunikacyjne, rozpowszechnia się car sharing i różne formy leasingu operacyjnego, stawiające prymat użytkowania nad posiadaniem. Według autora podobieństwa można podsumować następująco:

  • wynajem jest zawsze tańszy od posiadania
  • z punktu widzenia wydajności danego modelu usług, krytyczne będą efekty sieciowe
  • stara gwardia będzie miała problemy z przestawieniem się na nowy model
  • zmiana będzie powolna, a przypadki graniczne będą występować przez dziesięciolecia

Źródło: https://hbr.org/2015/07/what-the-auto-industry-can-learn-from-cloud-computing