Menu Zamknij

TCO dla flot samochodów elektrycznych

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu flotą samochodów zależy od wiarygodnego oszacowania całkowitego kosztu posiadania (TCO – total cost of ownership). TCO nie tylko dostarcza podstawę do wyboru pojazdów nadających się najlepiej do określanego celu, ale stanowi też punkt odniesienia, na osi czasu, dla ciągłego zarządzania kosztami. Tradycyjne modele TCO obejmują koszt samochodu, bądź to w ujęciu kosztów nabycia i amortyzacji, bądź rat leasingowych lub rat wynajmu, stałe koszty miesięczne i przewidywalne koszty zmienne (polisy ubezpieczeniowe, pakiery serwisowe, pakiety opon, przedłużoną gwarancję i inne tego typu produkty), a także mniej przewidywalne i bardziej zmienne koszty (regularne bądź incydentalne), takie jak paliwo, szkody nie podlegające ubezpieczeniu, lub dodatkowe opony. W przypadku samochodów elektrycznych, model TCO powinien ująć dodatkowe czynniki, które nie istnieją lub nie są istotne przy samochodach spalinowych. Dotyczy to parametrów takich, jak finansowanie baterii, koszty nabycia i utrzymania infrastruktury ładowania, mnogość algorytmów obliczania ceny ładowania, zależnych od czynników takich, jak tryb ładowania, koszt energii, czas ładowania itp. w zależności od oferty dostawcy. Pewną rolę odgrywa też fakt, że czas ładowania nie jest pomijalny, co w godzinach pracy powoduje wymierną ekonomicznie niedostępność zarówno samochodu, jak i pracownika. Model TCO powinien ponadto uwzględniać – przynajmniej teoretycznie – możliwość przychodów z technologii V2G, a także oszczędności z wykorzystania prywatnych źródeł energii, np. słonecznej.

EOS specjalizuje się w rozwiązaniach pozwalających na opracowanie właściwego modelu TCO i wdrożeniu go w oparciu o system informatyczny operatora floty samochodów.