Menu Zamknij

Nowy standard w analizie biznesowej

IIBA opublikowała długo oczekiwaną nową, trzecią wersję standardu Business Analysis Body of Knowledge (BABOK). W porównaniu z wersją drugą opis jest bardziej strukturalny. Wprowadzono model koncepcyjny (Business Analysis Core Concept Model) pozwalający na ujęcie analizy biznesowej w sześciu wymiarach: potrzeb, zmian, rozwiązań, kontekstów, wartości i interesariuszy. Czynności wchodzące w skład analizy można teraz rozpatrywać z kilku perspektyw: agile, business intelligence, information technology, business architecture i business process management. Przesunięto akcenty w inżynierii wymagań, kładąc większy nacisk na kolaborację i zarządzanie cyklem życia, oraz dodano opis szeregu istotnych technik. Więcej informacji na stronach IIBA.