Menu Zamknij

Inżynieria oprogramowania

Software development apps computer programming word tag cloudTworzymy rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, przeznaczone do obsługi całego łańcucha tworzenia wartości. Punktem wyjścia dla naszej metody produkcji oprogramowania jest pozyskanie wymagań oparte na solidnym fundamencie analizy biznesowej. W ramach projektów oferujemy naszym klientom wsparcie analityczne w celu identyfikacji, opisania i uporządkowania wymagań wywodzących się z potrzeb biznesowych, priorytetów interesariuszy i cech oczekiwanego rozwiązania.

Naszym wspólnym celem jest takie zgromadzenie i udokumentowanie wymagań, aby były realistyczne, niesprzeczne, powiązane ze zaspokojeniem rzeczywistych potrzeb i mające jasno określone priorytety. W dalszej podróży towarzyszymy klientom od sformułowania odpowiednich koncepcji technologicznych, poprzez opracowanie kolejnych przybliżeń rozwiązania informatycznego, aż po wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe.

Nasze systemowe podejście sprawdziło już w wielu projektach:

 • Integrated Vehicle Management System używany przez importera samochodów i całą sieć dealerską, umożliwiający kompletację i zamawianie pojazdów bezpośrednio w fabrykach, obsługę i nadzór nad transportem, logistyką, magazynowaniem i dystrybucją, wystawianie certyfikatów homologacyjnych, kalkulacje cen oraz fakturowanie i sprzedaż do sieci dealerskiej (więcej…)
 • System ubezpieczeniowy dla brokerów i multiagentów, służący do kalkulacji składek ubezpieczeń komunikacyjnych, wystawiania polis, rozliczeń z klientami, raportowania do towarzystw ubezpieczeniowych, rozliczania szkód i zarządzania dokumentami
 • Oprogramowanie dla kancelarii adwokackich zarządzające sprawami klientów, czasem pracy prawników, kalendarzem zdarzeń, wydatkami, korespondencją oraz rozliczeniami, zintegrowany z aplikacją obsługującą bibliotekę dokumentów
 • System rejestracyjny dla instytucji państwowych, przeznaczony do zapisywania i przetwarzania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Dla naszych klientów opracowaliśmy także aplikacje do zarządzania:

 • klubami piłkarskimi
 • biurami nieruchomości
 • placówkami gastronomii
 • bazami transportowymi
 • warsztatami i narzędziowniami
 • obsługą i wynajmem pomieszczeń biurowych
 • przedsięwzięciami budowlanymi
 • archiwami dokumentów