Menu Zamknij

Bezpieczeństwo informacji

Confidential word cloud conceptW dzisiejszej szybkobieżnej, zglobalizowanej rzeczywistości bezpieczeństwo informacji może decydować o przetrwaniu przedsiębiorstwa lub instytucji. Poniżej niewielka próbka pytań, na które decydenci w przedsiębiorstwie powinni w każdej chwili uzyskać przekonującą odpowiedź:

 • Co daje nam pewność, że informacje i usługi informacyjne niezbędne do działalności naszego przedsiębiorstwa są bezpieczne?
 • Czy informacje są dostarczane na czas właściwym odbiorcom?
 • Czy jakieś procesy biznesowe mogą ulec zaburzeniu lub zatrzymaniu w wyniku awarii infrastruktury?
 • Czy w ogóle wiemy, jaką informację trzeba szczególnie chronić i przed czym?
 • Czy mamy świadomość, gdzie jest przechowywana informacja szczególnie wartościowa dla przedsiębiorstwa? Kto może mieć do niej dostęp i na jakich zasadach?
 • Skąd wiemy, że dane przechowywane w naszych systemach nie zostały zmanipulowane?
 • Skąd wiemy, że informacje, którymi dysponowaliśmy jeszcze miesiąc temu, nie zostały tymczasem usunięte?
 • Czy spełniamy wszystkie wymagania ustawowe? Co nam grozi, jeśli ich nie spełniamy?
 • Czy ważne pomieszczenia (np. serwerownia) są chronione przed niepowołanym dostępem?
 • Jak wygląda zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni?
 • Czy nośniki z danymi są przechowywane w bezpiecznych miejscach? Jak są usuwane z obiegu?
 • Kto spośród naszych kooperantów ma dostęp do naszych zasobów sieciowych?

Osiągnięcie zadowalającego poziomu bezpieczeństwa wymaga więcej działań, niż tylko uszczelnienia konfiguracji systemów informatycznych i sieci. Konieczne jest przeanalizowanie innych obszarów decydujących o bezpieczeństwie informacji: uwarunkowań prawnych, organizacji zarządzania bezpieczeństwem, świadomości i wiedzy użytkowników, powszechności przestrzegania procedur, zabezpieczeń dostępu do budynku i pomieszczeń, zasad wymiany danych z obcymi podmiotami czy zasad współpracy z władzami.

Kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa pozostaje jednak odporność systemów i sieci informatycznych i telekomunikacyjnych na penetrację, a także na awarie mogące zaszkodzić przechowywanym danym i wykonywanym usługom. Dlatego opracowaliśmy dla Państwa usługę rozszerzonego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych, która bierze pod uwagę zarówno czynniki ściśle informatyczne, jak i środowisko bezpieczeństwa systemów informatycznych. Usługa obejmuje:

 • wykonanie zewnętrznych testów penetracyjnych z poziomu sieci Internet,
 • wykonanie wewnętrznych testów penetracyjnych z wykorzystaniem uprawnień systemowych oraz bez uprawnień systemowych,
 • analizę konfiguracji wybranych systemów informatycznych,
 • analizę zastosowanych systemów zabezpieczających, od archiwizacji poprzez oprogramowanie antywirusowe aż po zaawansowane systemy IDS/IPS
 • ocenę bezpieczeństwa fizycznego i pożarowego pomieszczenia serwerowni i innych wybranych pomieszczeń
 • ocenę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wykonania okablowania sygnałowego sieci komputerowej,
 • ocenę bezpieczeństwa zasilania sieci komputerowej w oparciu o ocenę bezpieczeństwa zasilania obiektu,
 • zbadanie organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa informatycznego, w tym struktury obowiązków i uprawnień,
 • zbadanie zgodności z obowiązującymi ustawami i ewentualnymi zarządzeniami organów nadrzędnych.