Dane firmy

Siedziba:

EOS M. Kaniewski i K. Wieremiejczyk Sp.j.
Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa

Dane rejestrowe:

NIP: 524-03-17-383
REGON: 010555428
KRS: 0000088519
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rok założenia: 1992 (spółka cywilna)
2002 (spółka jawna)