Menu Zamknij

Doradztwo i szkolenia

word cloud - project managementOd kierowników projektu wymagane są ciągle rosnące kompetencje. Osiągnięcie celów projektu w ramach założeń i ograniczeń harmonogramowych i budżetowych pozostaje kluczowym zadaniem. Zwiększa się jednak rola zarządzania niepewnością i ryzykiem, oczekiwaniami interesariuszy, skuteczną komunikacją, budowaniem środowiska sprzyjającego współpracy oraz zarządzaniem konfliktami. Kierownik projektu powinien nie tylko doskonale rozumieć ludzi, z którymi współpracuje, ale także sprawnie się poruszać w meandrach wiedzy branżowej, zarządczej i technologicznej. Projekty coraz częściej  realizowane są w skomplikowanym, międzynarodowym środowisku organizacyjnym.

We wszystkich tych dziedzinach oferujemy skuteczne wsparcie. Doskonale rozumiemy wymagania biznesu, potrzeby kierowników projektów, oczekiwania interesariuszy i kontekst organizacyjny. Specjalizujemy się w projektach trudnych: interdyscyplinarnych, ryzykownych, skomplikowanych i rozproszonych geograficznie.

Nasi klienci chętnie korzystają z następujących usług:

  • Analiza biznesowa ułatwiająca poprawne zidentyfikowanie, zrozumienie i uszeregowanie potrzeb, a następnie zdefiniowanie projektu pozwalającego skutecznie osiągnąć postawiony cel.
  • Zarządzanie projektem przez eksperta wnoszącego niezbędny know-how i warsztat narzędziowy, raportującego bezpośrednio do najważniejszych decydentów .
  • Szkolenia i coaching dla kadry kierowniczej, kierowników projektów oraz użytkowników biznesowych, pomagające zbudować lub usystematyzować wiedzę z zarządzania projektami.
  • Audyty projektów służące do zdiagnozowania przyczyn trudności w przebiegu projektów i opracowania rozwiązań.
  • Adaptacja metod zarządzania projektami do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Stosujemy podejście hybrydowe, oparte na opracowanym przez Project Management Institute standardzie PMBOK™ (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), aktualizowane i dostosowywane do realiów naszych klientów, wsparte elementami Agile Project Management.