Menu Zamknij

Projekty doradcze i szkoleniowe

word cloud - project managementProjekty… wartość… strategia… unikalność… Słowo projekt przewija się wszędzie. Dyscyplina zwana „zarządzaniem projektami” z roku na rok zwiększa swoje pole rażenia. Jeszcze kilkanaście lat temu zarządzanie projektem skupiało się na magicznym trójkącie zakresu, czasu i kosztów. Stopniowo jednak kompetencje wymagane od kierownika projektu poszerzały się o zarządzanie ryzykiem i przeróżne obszary „miękkie”, od zarządzania komunikacją, facilitation i rozwiązywania konfliktów po zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy…

Business doodles keyboard…aż wreszcie wszystko stało się jasne: kierownik projektu powinien nie tylko doskonale rozumieć ludzi, z którymi współpracuje, ale także dobrze orientować się w biznesie, który współtworzą. Musi w związku z tym sprawnie się poruszać w obszarach wiedzy branżowej, zarządczej i technologicznej, często w złożonym środowisku organizacyjnym.

We wszystkich tych obszarach oferujemy skuteczne wsparcie ze strony specjalistów doskonale rozumiejących wymagania biznesu, potrzeby kierowników projektów i oczekiwania interesariuszy. Specjalizujemy się w projektach trudnych: interdyscyplinarnych, ryzykownych, skomplikowanych organizacyjnie i rozproszonych geograficznie.

Nasi klienci chętnie korzystają z następujących usług:

  • Analiza biznesowa ułatwiająca poprawne zidentyfikowanie i zrozumienie potrzeb, a następnie zdefiniowanie projektu odpowiedniego dla zaspokojenia tych potrzeb, o jasno określonych celach, zakresie i korzyściach, opartego na wymiernym uzasadnieniu biznesowym
  • Zarządzanie projektem przez eksperta wnoszącego niezbędny know-how i warsztat narzędziowy, raportującego bezpośrednio do wysokiego szczebla decyzyjnego (np. zarządu), a zarazem pozostającego poza zasięgiem ewentualnych sporów kompetencyjnych w firmie.
  • Szkolenia i coaching dla kadry kierowniczej, kierowników projektów oraz użytkowników biznesowych, pomagające zbudować lub usystematyzować wiedzę z zarządzania projektami w firmie klienta.
  • Audyty projektów służące do zdiagnozowania przyczyn ewentualnych trudności w przebiegu projektów i opracowania rozwiązań.
  • Adaptacja metod i narzędzi zarządzania projektami do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Od 2000 roku koStrichmnnchen Serie Pumpy / Ordnungnsekwentnie stosujemy podejście oparte na opracowanym przez Project Management Institute (PMI) standardzie PMBOK™ (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), aktualizowane i dostosowywane do realiów naszych klientów, wsparte elementami metodyki DSDM Agile Project Management.